Entry-header image

Política de venda, cancelación e devolución

POLÍTICA DE VENDA E CONDICIÓNS DE PAGO

A reserva implica o pago do 40% do importe total para confirmala.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN E DEVOLUCIÓN

O diñeiro da reserva será devolto en caso de cancelación con máis de 15 días antes da data de chegada.

Cobrarase o 40% da reserva en caso de cancelación entre 15 e 7 días antes da data de chegada.

Cobrarase o 100% da reserva en caso de cancelación entre 7 días e a data de chegada.