Entry-header image

Aviso Legal

DATOS DA EMPRESA

En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, MARÍA BEATRIZ VERDES VEIGA “CABANAS DE VENDAVAL”, sendo os seus datos identificativos os seguintes:

Denominación social: MARÍA BEATRIZ VERDES VEIGA

N.I.F.: 47358165S

Domicilio social: CALLE PORTO DE BARIZO 10A 15113 – BARIZO – MALPICA DE BERGANTIÑO (A CORUÑA)  

Teléfono: 619148612

Correo electrónico a efectos de comunicación: info@cabanasdevendaval.com

Todas as notificaciones e comunicacións entre os usuarios e MARÍA BEATRIZ VERDES VEIGA consideraranse eficaces, para todos os efectos, cando se realicen a través de correo postal ou calquera outro medio dos detallados anteriormente.

CONDICIÓNS DE ACCESO E UTILIZACIÓN

O presente aviso legal regula o uso do sitio web www.cabanasdevendaval.com (en diante, A WEB), do que é titular MARÍA BEATRIZ VERDES VEIGA.

A navegación pola web de MARÍA BEATRIZ VERDES VEIGA atribúe a condición de usuario do mesmo e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal, que poden sufrir modificacións.

O sitio web e os seus servizos son de acceso libre e gratuito, no entanto, MARÍA BEATRIZ VERDES VEIGA condiciona a utilización dalgúns dos servizos ofrecidos no seu web á previa cumplimentación do correspondente formulario.

Todos os contidos do sitio web, como textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconos, tecnoloxía, software, así como o seu deseño e códigos fonte, constitúen unha obra cuxa propiedade pertence a MARÍA BEATRIZ VERDES VEIGA, sen que poidan entenderse cedidos ao usuario ningún dos dereitos de explotación sobre os mesmos máis aló do estrictamente necesario para o correcto uso da web.

O usuario garante a autenticidad e actualidade de todos aqueles datos que comunique a MARÍA BEATRIZ VERDES VEIGA e será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice.

O usuario obrígase a facer un uso correcto do sitio web de conformidad coas leis, a boa fe, a orde pública, os usos do tráfico e o presente Aviso Legal. O usuario responderá fronte a MARÍA BEATRIZ VERDES VEIGA ou fronte a terceiros, de cualesquiera danos e prexuízos que puidesen causarse como consecuencia do incumplimiento de devandita obrigación.

POLÍTICA DE ENLACES E EXENCIÓNS DE RESPONSABILIDADES

MARÍA BEATRIZ VERDES VEIGA non se fai responsable do contido das páxinas web ás que o usuario poida acceder a través de enlácelos establecidos na WEB e declara que en ningún caso procederá a examinar ou ejercitar ningún tipo de control sobre o contido doutras páxinas da rede. Así mesmo, tampouco garantirá a disponibilidad técnica, exactitude, veracidad, validez ou legalidad de páxinas alleas á súa propiedade ás que se poida acceder por medio de enlácelos.

MARÍA BEATRIZ VERDES VEIGA declara adoptar todas as medidas necesarias para evitar cualesquiera danos que, aos usuarios da WEB, puidesen derivarse da navegación pola mesma. En consecuencia, MARÍA BEATRIZ VERDES VEIGA non se fai responsable, en ningún caso, dos eventuales danos que pola navegación por Internet puidese sufrir o usuario.

USO DE COOKIES E DATOS ESTADÍSTICOS

Esta páxina web pode recoller datos dos seus visitantes por medio do uso de cookies. Consultar a política de cookies, no seu caso.

O usuario ten a posibilidade de configurar a súa navegador de modo que se lle informe da recepción de cookies, podendo, si así o desexa, impedir que sexan instaladas no seu disco duro.

PROTECCIÓN DE DATOS 

No caso de que na web recóllanse datos de carácter persoal, para máis información consultar a política de privacidade.